Dekenale bezinningsavond ‘De Schepper eren in de Schepping (2)

Nadat onze gastspreker Patrick Ruysschaert de krachtlijnen had toegelicht van de werking op zijn zorgboerderij in Ophasselt, verbond hij die met de hoofdgedachten van paus Franciscus in zijn sociale encycliek Laudato Si.
Deze tekst van de paus wordt vaak een ‘groene encycliek’ genoemd, maar hij is meer dan dat: verbonden met een ecologische visie brengt paus Franciscus een visie op de mensen, op de samenleving, op sociale inzet. Het is zowel een sociale als een ecologische encycliek. Hij handelt over de zorg van ons gemeenschappelijk huis: de aarde waarop we wonen.
Met ‘gemeenschappelijk huis’ is bedoeld: alle leven. Zowel planten, dieren, mensen van nu, als toekomstige mensen vormen een samenhang binnen het ecologisch systeem.

In dat ‘gemeenschappelijk huis’ dienen we zowel aandacht te hebben voor de Schepping, de gave, als voor de Schepper (God), de gever. Vaak wordt de schepping geschaad zowel op cultureel vlak als wat de natuur betreft. Dat komt vooral omdat de mens zich ziet als de enige, als de plaatsvervanger van de Schepper. Wanneer we verantwoord met de schepping willen omgaan veronderstelt dat: bescherming van het zwakke; aandacht en bewondering voor elk schepsel in de grootheid en de schoonheid van de schepping. Patrick Ruysschaert onderkende in Laudato Si een aantal belangrijke thema’s.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 6 april 2016

Jan De Lil