De zorg voor onze schepping

Van 1 september tot 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi, schenkt de katholieke Kerk bijzonder aandacht aan de zorg voor de schepping. Deze weken hebben de naam scheppingsperiode gekregen, een begrip dat tot ons is gekomen via de Orthodoxe Kerk en de Wereldraad van Kerken.

In de Orthodoxe Kerk is 1 september de start van het kerkelijk jaar, en leest men in de liturgie voor uit Genesis. In 1989 riep Patriarch Dimitrios 1 september ook uit tot Dag van gebed voor het milieu. De Wereldraad van Kerken nam dit initiatief in 1997 over en stelde voor om een scheppingsperiode in te stellen. Bij ons resulteerde dit onder meer in Scheppingszondag, op de eerste zondag van september. Ook in de Verenigde Protestantse Kerk in België wordt Scheppingszondag dan gevierd. In 2015 sloot Paus Franciscus zich aan bij de Orthodoxe Kerk, en riep 1 september ook voor de Rooms-Katholieke Kerk uit tot jaarlijkse “Werelddag van gebed voor de zorg voor de Schepping”.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 13 september 2017

In de Sint-Bartholomeuskerk zullen we op zondag 24 september stilstaan bij de zorg voor onze schepping. Om 10.00 uur kunnen kinderen een Godly Playverhaal beluisteren over de schepping en daarna kunnen ze zelf aan de slag: een tekening of een knutselwerkje maken. Tijdens de viering om 11.00 uur zullen we bij offerande en voorbeden speciale aandacht hebben voor het belang van onze schepping. Ook in de andere kerken van Geraardsbergen zal in de ‘scheppingsperiode’ bij de voorbeden tijdens de eucharistie gebeden worden voor een zorgzaam omgaan met de schepping.

Ann Van Nieuwenhove