De vrede van Pasen


Wanneer Hij plots aan zijn leerlingen verschijnt, is het eerste woord van de verrezen Christus ‘sjaloom’: “Vrede zij u”! Het is wel nodig, want voor de leerlingen is het even schrikken als Jezus zo plotseling in hun midden staat. Was Hij niet aan het kruis gestorven nadat zij Hem in de steek gelaten hadden en de vlucht genomen? En nu staat Hij in hun midden. Zij voelen zich niet alleen verrast, maar ook schuldig, in onvrede met zichzelf.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 28 maart 2018

Zalig Paasfeest!

Pastoor Frans