De vormelingen ontvingen hun kruisje


In de voorbije weken ontvingen onze vormelingen tijdens de eucharistieviering het houten kruisje dat zij bij hun vormsel zullen dragen. In de catechese werd daar bij stil gestaan.

KRUISTEKEN EN KRUISBEELD
Het belangrijkste symbool voor de christen mens is het kruis, zowel het voorwerp van het kruisbeeld als het gebaar van het kruisteken. Het is merkwaardig, zelfs vreemd, dat christen mensen het kruis nemen als teken van hun geloof. Want een kruis was toch een foltertuig.
Het verwijst op de eerste plaats naar Jezus die op een kruis gestorven is.
Waarom? Door zijn eerlijke en consequente levenswandel kwam Hij in conflict met de machthebbers van zijn tijd: zowel met de Romeinen als met de hogepriesters. Tijdens zijn proces krabbelde Hij niet achteruit.
Hij was onschuldig en toch werd Hij veroordeeld. Het kruis dat Hij niet verdiende werd Hem als een straf op de schouders gelegd. Hij heeft het moedig gedragen. Voor ons.
Bestaat er een grotere liefde dan zijn leven te geven?

[…]

Lees meer in KERK & leven van 4 april 2018