De vasten – een weg van de woestijn naar de oase

Vasten is hip. Onder het mom van wellness en de gezonde lifestyle trekken mensen naar kuuroorden. Alles wat zogenaamd goed is voor je lichaam, tref je in deze centra aan: modderbaden, massages, stoombad, maar ook allerlei diëten en ontgiftingskuren. Of het meest recente: tournée minérale. Het vasten past in dit rijtje. Voor al wie last heeft van overtollige kilo’s kan het vasten zeer efficiënt zijn. Toch kunnen we ons de vraag stellen of deze vormen van vasten nog wel aansluiten bij de oorspronkelijke bedoeling. Het Bijbelse vasten beoogt immers een soort loskomen van alle bijkomstige beslommeringen, om opnieuw te zien wat echt belangrijk is. In de vastenperiode klinkt een oproep tot bekering en ommekeer. We moeten loskomen van de te grote aandacht voor onszelf en ons opnieuw volledig openstellen voor de ander en voor God.

(c) Thomas De Boever / Broederlijk Delen

40-DAGENTIJD

Wie van Aswoensdag tot Paaszondag telt, komt bedrogen uit: geen veertig, maar zesenveertig dagen. Toch is hiervoor een eenvoudige verklaring: de zondagen zijn geen vastendagen en worden dus niet meegeteld. Zo heeft de veertigdagentijd toch het juiste aantal dagen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 22 februari 2017

Robbrecht De Latte wenst allen een zalige vasten 2017.

Bron: Al de dagen van ons leven. Christelijk gezinsboek voor de 21ste eeuw