De toestand is ernstig… maar niet hopeloos. — Hoe gaat het met ons klimaat?

Ook dit jaar wordt ons gevraagd de periode van 1 september tot 4 oktober te beleven als ‘scheppingsperiode’, een tijd waarin we bijzonder aandacht schenken aan de ecologische problematiek.

Bovenstaande titel zou je een goeie samenvatting kunnen noemen van de conclusies van het nieuwste rapport van het IPCC  (Intergovernmental Panel on Climate Change). Dit is een wereldwijd panel van klimaatwetenschappers, die in opdracht van de Verenigde Naties wetenschappelijke studies analyseren om te weten hoe het met ons klimaat gesteld is.

De toestand is niet hopeloos, indien we NU actie ondernemen. Dit zegt ook professor Ramanathan, lid van de Pauselijke Academie van Wetenschappen en professor oceanografie aan de universiteit van California – San Diego. “Wij moeten dringend stoppen met fossiele brandstoffen te gebruiken, wij moeten de gemeenschappen helpen om zich te beschermen tegen extreme weersomstandigheden. Ook hierin moeten de geloofsgemeenschappen een actievere rol spelen.”

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 september 2021

Wilfried Van Hove
Ecokerk Bisdom Gent
www.ecokerk.be