De tederheid van Sint-Jozef

Tijdens zijn audiënties op woensdag schonk paus Franciscus in de voorbije maanden aandacht aan Sint-Jozef. Onlangs stond hij stil bij de tederheid van deze heilige. Een mooi thema ter overweging in het vooruitzicht van zijn feest op 19 maart.

Tederheid is een kenmerk van de persoonlijkheid van de heilige Jozef. Ook al geven de evangelies geen bijzonderheden over hoe hij zijn vaderschap heeft beleefd, toch kunnen we zeker zijn dat zijn rechtschapenheid zich ook vertaald heeft in de opvoeding van Jezus. Jozef zag Jezus van dag tot dag groeien ‘in wijsheid en almaar meer in de gunst komen bij God en de mensen’(Lc 2,52). Zoals de Heer met Israël had gedaan, zo leerde Jozef Jezus ‘lopen en hij heeft Hem in zijn armen genomen: hij was voor Hem als een vader die een kind tegen zich aandrukt en zich vooroverbuigt om Hem eten te geven’ (vgl. Hos 11,3-4). Die omschrijving door de Bijbel toont de relatie van God met het volk Israël. We denken dat de relatie van de Heilige Jozef met Jezus ook zo was.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 maart 2022