De rol van vader

Zondag is het Vaderdag, daarom krijgen onze papa’s wat meer aandacht. We zetten op Vaderdag letterlijk onze papa’s in de kijker en wensen hen van harte een mooie dag. In wat volgt nemen wij hun hedendaagse rolbeleving even onder de loep.

Gedurende de voorbije eeuwen vonden heel wat evoluties plaats op sociaal, cultureel, politiek en religieus vlak, die een grote impact hebben op de rol die een vader heeft in de opvoeding.
Gezin en opvoeding waren in tweeoudergezinnen het terrein van de moeders. Zorgen voor het gezinsinkomen, buitenshuis werken, … was de verantwoordelijkheid van de vader. De vader werd vooral gezien als gezagsfiguur en als hij die het contact met de buitenwereld onderhield.
Door de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen zijn vader– en moederrollen veranderd.
Doorgaans vinden zowel moeders als vaders in tweeoudergezinnen dat kinderen opvoeden een gezamenlijke verantwoordelijkheid is en er wordt gestreefd naar een evenwichtige bijdrage van beide ouders.
Bij de opvoeding wordt de rol van moeders niet belangrijker geacht dan die van de vader. Een stijgend aantal vaders ziet voor zichzelf een actieve, betrokken en (ver)zorgende rol en ziet dit als essentieel onderdeel van goed vaderschap.
Er is een wel grote diversiteit in de wijze waarop vaders de ouderrol invullen. Dit is afhankelijk van tal van factoren zoals de eigen ambities, vaardigheden, de gezinssituatie, de etnische en religieuze achtergrond, de ondersteuning die vaders krijgen, enz. De tijd die vaders besteden aan de zorg voor kinderen is de laatste jaren gestegen maar diverse internationale onderzoeken tonen ook dat vaders nog steeds beduidend minder uren besteden aan de kinderen dan moeders.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 10 juni 2020

Ann