De oneindige God en onze eindigheid

De Kerstperiode ligt achter ons, maar ze blijft doorwerken. Door mens te worden heeft de oneindige God onze menselijke eindigheid aangenomen. En voor ons een rijk perspectief geopend.

De concrete Jezus was geen abstractie. Zijn hele leven was een expressie van Gods nabijheid en van de liefde als mooiste kenmerk van een mens. Het evangelie in zijn geheel spreekt ons over de waardigheid van de mens en van het leven. Dit slaat op het pasgeboren Christuskind, maar ook op alle mensen die geconfronteerd worden met lijden, op migranten en vluchtelingen die ons een oproep voorhouden tot broederlijkheid en solidariteit, over alle bekoring tot egocentrisme heen. Het houdt een bekommernis in voor de toekomst, door de zorg voor een integrale ecologie en nog meer voor de kinderen die de nieuwe generatie uitmaken.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 januari 2020

Pastoor Frans