De mens, beeld van God

Bezinning bij het feest van Sint-Bartholomeus

(c) Hans Heyerick

Soms leid ik toevallige bezoekers rond in de Sint-Bartholomeuskerk en geef dan toelichting bij de mooie kunstwerken die er te zien zijn. Ik schenk dan onder meer aandacht aan de marteling van Sint Bartholomeus, afgebeeld in het imposante beeld achteraan in de kerk en in het schilderij in de kooromgang. Een marteldood omwille van zijn trouw aan het christelijk geloof, een gebeuren op het einde van de eerste eeuw in Armenië. Wat verder staan we stil bij de zijkapel van de heilige Adrianus. Opnieuw een marteldood omwille van geloofstrouw, in Nicomedië, in het jaar 304. En laat ons vooral niet vergeten: de kruisdood van Jezus Christus zelf, omwille van zijn trouw aan de zending die Hij van God had ontvangen. We moeten de gruwel en de pijn van een kruisdood niet onderschatten. In de eerste eeuwen van het christendom werden de martelaren door de gelovigen spontaan als heiligen beschouwd, omdat zij Christus consequent hebben gevolgd, zelfs tot in een pijnlijke dood. Voor een heiligverklaring was toen nog geen uitgebreide, langdurige procedure nodig.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 6 september 2017

Pastoor Frans