De heilige Martinus van Tours – 11 november

Maarten (Latijn: Martinus) van Tours, veelal Sint Maarten genoemd. Zijn naam komt uit het Latijn en betekent: gewijd aan Mars. Hij was bisschop van de stad Tours en een belangrijke grondlegger van het christendom in Gallië. Hij was een van de populairste heiligen in de middeleeuwen omdat hij een eenvoudig leven bleef leiden ondanks zijn voorname positie. Zijn feestdag valt op 11 november, de dag van zijn begrafenis.

Leven

Maarten werd rond 316 geboren in Savaria (Hongarije) als zoon van Romeinse ouders. Zijn vader was een soldaat die carrière maakte als officier. Hij wilde dat zijn zoon ook het leger in zou gaan. Als tiener echter wilde Martinus al Jezus Christus dienen. De ouders van Martinus waren niet blij met Martinus’ interesse in het christelijke geloof, want ze waren overtuigde heidenen.

Op jonge leeftijd werd hij toch soldaat en als 15-jarige trok hij naar Gallië. Dankzij zijn vader werd hij ingedeeld in de keizerlijke garde. Hij voelde zich echter niet thuis in het soldatenleven. Hij ging leven als een kluizenaar tussen de andere soldaten en hielp hen waar het nodig was. Als hij arme mensen zag gaf hij hen een deel van zijn bezittingen.

Op een winterse koude dag ontmoette Martinus bij een stadspoort van Amiens een verkleumde bedelaar. Omdat hij echter zijn bezittingen al weggegeven had, had hij alleen nog maar zijn mantel. Dat was een bijzondere mantel, die aan soldaten en officieren ook status gaf. Martinus pakte zijn zwaard, sneed zijn mantel in twee stukken en gaf de helft aan de bedelaar. Door sommige soldaten werd hij uitgelachen omdat Martinus er belachelijk uitzag met zijn halve mantel. Andere soldaten voelden zich echter beschaamd, omdat zij niets gedaan hadden. ’s Nachts droomde hij dat hij Jezus zag, die die halve mantel droeg, wat hem herinnerde aan de woorden in Mattheüs 25:36: “Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed” en 25:40: “al wat ge voor een van mijn geringste broeders hebt gedaan, hebt ge het voor Mij gedaan”. Martinus wist genoeg, hij wilde Jezus Christus volgen als een kluizenaar. Hij verliet het leger en stelde zich ten dienste van Jezus.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 10 november 2021

Jan De Lil