De Heer is waarlijk opgestaan. Alleluja


Het paasfeest heeft een lange geschiedenis. Het was aanvankelijk een lentefeest: het feest om de natuur die weer ontwaakt na de winterslaap. Bij de Joden werd het van een natuurfeest tot een herdenkingsfeest. Op Pasen herdachten ze hun bevrijding, hun uittocht uit het land van de verdrukking, Egypte. De christenen zetten nog een stap verder: zij vieren Jezus die precies in de Joodse paasdagen aan een kruis is gestorven en uit de doden is opgestaan. Van een natuurfeest naar een christelijke hoogdag. Een hele gedaanteverandering.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 12 april 2017

De Heer is waarlijk opgestaan. Het paasmysterie is onvoorstelbaar groter dan wat er soms van gemaakt wordt. Laat het vieren van Pasen ons geloof in de verrijzenis en onze hoop op eeuwig leven verdiepen en versterken. Zalig Paasfeest!

pastoor Frans