De Heer is verrezen! Hij leeft!

Wij vieren jaarlijks Pasen met vreugde. Het gaat niet om een ver verleden te doen herleven, maar om de fundamentele en altijd actuele waarheid van ons christelijke geloof te vieren. De Heer is verrezen! Hij leeft! De dood heeft geen macht meer over Hem! Deze waarheid wordt op Pasen gevierd, maar ook in elke Eucharistieviering, in het gebed, het leven en handelen van de gelovigen.

De verrezen Heer is aan het werk overal waar zijn naam aangeroepen wordt, waar mannen en vrouwen in zijn naam handelen en hun best doen om naar zijn leer te leven. In iedere Eucharistieviering, onmiddellijk na de consecratie, nodigt de celebrant de aanwezigen uit om het mysterie van het geloof te verkondigen. Dan klinken deze enthousiaste woorden uit alle monden: “Wij verkondigen uw dood, wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt”, waarvan de kern de verrijzenis van de Heer is.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 17 april 2019

Pater François