De Emmaüsgangers

‘Jezus is opgestaan!’ Die ontdekking doen de Emmaüsgangers. Het zijn twee leerlingen van Jezus. Ze lopen van Jeruzalem – waar Jezus gevangen is genomen, gekruisigd en begraven – naar Emmaüs, een dorp zo’n 12 kilometer verderop. Ze praten over wat er met Jezus is gebeurd. Jezus’ bijzondere woorden en daden hebben veel indruk gemaakt. Maar nu is Hij gestorven. Ze hebben van de vrouwen en van sommige andere leerlingen gehoord dat Zijn graf leeg is. Maar net als deze vrouwen en leerlingen, hebben ze niet begrepen wat dat betekent.

Te midden van hun verdriet en verwarring komt Jezus bij hen lopen en vraagt wat hen zo bezig houdt. Ze herkennen Hem niet. Ze vertellen dat ze hoopten dat Jezus gekomen was om Israël te bevrijden. Dat was onder Joden een gangbare verwachting als het ging om de Messias. Hij zou Israël bevrijden van de overheersing door de Romeinen. De leerlingen hebben niet begrepen dat Jezus een ander soort Messias is, en dat Hij is opgestaan uit de dood. Om dat duidelijk te maken, geeft Jezus ze uitleg. Hij legt hun uit wat over Hem in de heilige schriften staat en dat de Messias eerst moest lijden voordat hij koning kon worden. Dan eten ze samen. Jezus dankt God, breekt het brood en deelt het uit. Op dat moment herkennen ze Jezus. Maar meteen daarna zien ze Hem niet meer. Deze maaltijd verwijst naar het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. En naar de gezamenlijke maaltijden van de eerste christenen waarover Lucas in Handelingen schrijft (Handelingen 2:42-47). De twee leerlingen gaan meteen terug naar Jeruzalem. Ze vinden wat ze hebben meegemaakt zo belangrijk, dat ze direct de afstand terug lopen. Ze hebben ontdekt dat Jezus is opgestaan! En dat willen ze aan de andere leerlingen vertellen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 19 april 2023


Diaken Dany (inspiratie gezocht bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)