De beste muziek benadert de stilte – gesprek met organist Luc Ooghe


Luc Ooghe is titularis-organist van de Sint-Bartholomeuskerk in Geraardsbergen-centrum. Hij studeerde aan de universiteit van Leuven musicologie en behaalde zijn master doedelzak en barokmusette aan het Lemmensinstituut van Leuven. Hij doceert ook muziekgeschiedenis en muziekcultuur.

Welke componisten van religieuze muziek genieten je voorkeur en waarom?
Vooraf wil ik opmerken dat er religieuze muziek bestaat die voor de liturgie geschreven is en daarnaast is er de niet-liturgische religieuze muziek, zoals de cantigas, bedevaartliederen. Voor de beide genres geldt dat religieuze muziek je moet raken, naar je ziel gaat, transcendent is. Kunst moet kunde, vaardigheid uitstralen maar moet je ook ten diepste ontroeren.

Er is zoveel te noemen. Om te beginnen is er het gregoriaans, waarbij de schoonheid ligt in de eenvoud. Dit is belangrijker dan de virtuositeit. De vroege polyfonie van de middeleeuwen had dit ook, met diepe continue klanken en een melodie die daarboven speelde. Het is ‘verstilde schoonheid’, zoals je die ook vindt in de schilderijen van de Vlaamse Primitieven en bijvoorbeeld bij Valerius De Saedeleer. De Vlaamse polyfonie van de 15-16de eeuw is beheerst, vroom, gedragen en sereen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 18 april 2018