d’Avond is neergekomen

In de voorbije maanden heeft men in ziekenhuizen, woonzorgcentra en scholen enorme inspanningen geleverd voor de zieken, bejaarden, leerlingen. Ondertussen vroegen de jeugdbewegingen zich af of ze wel op zomerkamp zouden mogen gaan en – zo ja – onder welke voorwaarden. Midden mei kwam de toelating en de leidingsploegen schoten volop in actie, voortbouwend op wat ze al voorbereid hadden. Er moesten bubbels van 50 gevormd worden waarbinnen contacten toegestaan zijn. Daarnaast moest men veilige afstand organiseren tussen die bubbels. En dan nog de activiteiten zodanig vorm geven dat ze aan de voorwaarden beantwoorden. De leiders en leidsters van onze jeugdbewegingen zijn te bewonderen voor de tijd en energie die ze daaraan spenderen, naast hun studies en examens of naast hun beroepstaak. Wij danken hen voor hun creativiteit, doorzettingsvermogen en zin voor verantwoordelijkheid. Ondanks de beperkingen en veiligheidsverplichtingen zullen de kinderen en jongeren ongetwijfeld boeiende kampen mogen beleven.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 juli 2020