Davidsfonds Geraardsbergen (deel 2)

In december 1876 kwamen in Geraardsbergen enkele katholieke Vlamingen samen en stichten de lokale afdeling van het Davidsfonds: voorzitter was de heer Stocqart en secretaris E.H. Van de Putte.


Van bij de aanvang heeft de afdeling haar taak van volksontwikkeling ernstig genomen: er waren voordrachten van bekende letterkundigen (Prudens Van Duyse, Hugo Verriest); prijzen voor Vlaamse letterkunde werden geschonken aan het Sint-Catharinacollege, het Sint-Jozefsinstituut en het college van Zottegem; een bibliotheek werd ingericht om aan de bevolking “goede en deugdelijke Vlaamse lectuur” te verschaffen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 3 mei 2017

Wie interesse heeft in het Davidsfonds Geraardsbergen of graag lid wil worden, kan steeds terecht bij onze secretaris Kamiel Bogaert. Davidsfonds-Geraardsbergen; secretariaat: Watermolenstraat 121, 9500 Zarlardinge. Tel. 054 41 34 20 of e-mail: kamiel.bogaert@scarlet.be

Jan De Lil

Met dank aan Kamiel Bogaert voor de inbreng van dit artikel.