Dank u wel priester Jef

Toen priester Jozef Limpens in januari 2009 op emeritaat (pensioen) ging, kwam hij terug naar de streek, dat hij in 1984 verliet om pastoor te worden in Merelbeke Flora. Priester Jef aanvaardde om rector te worden bij de zuster van de H. Vincentius en aalmoezenier van het MPI in Viane; hij kwam in de buurt daarvan wonen.

Bruisend van energie bood hij zijn diensten aan in het dekenaat Geraardsbergen. In tal van parochies kwam hij als voorganger de pastoor vervangen bij diens afwezigheid. Hij was een trouwe aanwezige op de dekenale conferenties waar zijn kundig advies altijd geapprecieerd werd. In de woonzorgcentra van het OCMW (Denderoord en De Populier) was hij voorganger in de eucharistievieringen. Priester Jef bleef jong van hart en dat bewees hij door jaarlijks, met veel enthousiasme, het bivak van de meisjeschiro St.-Bartel mee te maken. Intussen bleef hij een belezen man, die bijna wekelijks de stedelijke bibliotheek bezocht. Hij was ook een fervent wandelaar.

Met veel pijn in het hart zag hij veel activiteiten wegdeemsteren omwille van een beperkt zicht en een mindere mobiliteit. Hij moest noodgedwongen afhaken.

Priester Jef is nu toe aan een welverdiende rust en heeft afscheid genomen van ons dekenaat. Hij heeft zijn intrek genomen in een zorgflat van het rust- en verzorgingstehuis Avondzon in Erpe.

Dank u wel Jef voor uw bruisend enthousiasme, voor uw grote dienstbaarheid en voor uw steunende kracht. Moge de Heer je zegenen en bewaren bij jouw welverdiende rust.

Diaken Dany, namens het hele dekenaat