Collecte roepingenzondag

Op zondag 3 mei is er een voorgeschreven collecte. Die kan nu niet plaats vinden in de kerken. Maar het is natuurlijk wel mogelijk een bedrag te storten voor het diocesaan fonds voor kerkelijke opleidingen en roepingen.
Dit fonds ondersteunt de kerkelijke vorming in het bisdom Gent, wil de roepingenpastoraal stimuleren en geeft financiële ondersteuning aan de opleidingen van priesters, diakens en pastorale werkers.

Stort je bijdrage op BE12 7775 9077 0492 op naam van vzw Bisdom Gent, met vermelding ‘roepingenzondag’.