Christus, de weg, de waarheid, het leven

Hoe vinden we de weg om bij God te geraken? In zijn evangelie vertelt Johannes dat Thomas beweert die weg niet te kennen. Jezus had vroeger al gezegd: ‘zonder Mij kunt gij niets’. En in antwoord op Thomas spreekt Hij nog duidelijker door zichzelf voor te stellen als de weg, de waarheid en het leven. De weg. Zodat ons leven geen eindeloze doolhof is, geen blind zoeken is, vruchteloos ronddraaien en zonder hoop. Jezus toont een doel, een uitweg, en de weg om er te komen. Daarom is het goed naar Hem te luisteren. Hij is ook de waarheid. Dus niet zo maar: ‘ieder zijn waarheid’, gelijk wat. Ieder mens ontdekt wel een deel van de waarheid, maar het is toch slechts een deel. Ons stukje waarheid moeten we willen vergelijken met het stukje waarheid dat anderen ontdekt hebben, om zo stilaan dichter te komen bij de hele, volle waarheid. Anders blijven we zitten in halve waarheden, die dikwijls ook halve leugens zijn. We mogen ons stukje waarheid ook toetsen aan wat Jezus zegt. Zo zet Hij ons op weg naar de volle waarheid. En ten slotte is Jezus het Leven. Hij is de bron van goddelijk leven, en dat leven voedt en sterkt Hij telkens als we deelnemen aan de Eucharistie en de andere sacramenten.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 24 mei 2017

Ook in KERK & leven van 24 mei

  • Foto’s eerste communie Sint-Lutgardis Zandbergen
  • Foto’s eerste communie BSGO Dender
  • Halletocht, Sint-Pietersbanden Idegem