Christelijk geloven midden een tijd van onrust

Een kind stelt eindeloos veel vragen. Soms komen die vragen hierop neer: “is de wereld goed?” Een andere vraag is: “wat is mijn plaats in deze wereld; wie ben ik, en wie mag ik zijn?” Zij sluit aan bij de vraag naar geborgenheid en bescherming.

Zulke vragen slaan eigenlijk op de mogelijkheid van een religieuze duiding van ons bestaan en van de wereld. Is er een God, en trekt Hij zich de wereld en ons leven aan? Die vragen leven niet enkel bij kinderen, maar gaan een leven lang met de mens mee. En in tijden van dreiging en terreur en van angst om wat in de wereld of in onze eigen omgeving kan gebeuren, komen die vragen nog meer dan anders naar boven.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 april 2016