Broederlijkheid

Op 4 februari viel de Internationale Dag van de Broederlijkheid. We schenken hier aandacht aan de hoofdgedachten uit een open brief van de KU Leuven en Pax Christi bij die gelegenheid. In deze tijd van tegenstellingen, conflicten en rampen die mensen verdelen vinden de auteurs het nodig om het ideaal van de Franse Revolutie “Vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid” te herijken en te verruimen vanuit nieuwe ervaringen en inzichten.

De Europese samenleving heeft in de vorige eeuw zo sterk ingezet op de terechte strijd voor vrijheid en gelijkheid als ontvoogding, dat het groot en warm ideaal van de broederlijkheid te veel op het achterplan is terechtgekomen. Is het niet hoog tijd om de volgorde van dit drietal om te keren en uit te gaan van de broederlijkheid als inbedding voor gelijkheid en vrijheid?

VERBONDENHEID

‘Broederlijkheid’, en vandaag evenzeer ‘zusterlijkheid’, verwijst naar een diepe verbondenheid met iedereen en alles. Die verbondenheid gaat vooraf aan al onze engagementen en verbintenissen en vormt de beste basis ervan. Als mensen zijn we aan elkaar gegeven en op elkaar aangewezen als verantwoordelijk voor elkaar. Van aangezicht tot aangezicht zijn we naar elkaar toegekeerd, om te komen tot ontmoeting en dialoog. We bestaan in en vanuit een wonderbare verwantschap die elke geboorte, herkomst, context, geslacht en gender, ras en huidskleur overschrijdt. Het besef van deze verbondenheid inspireert de inzet voor waarachtig menselijk samenleven, in vrede met elkaar en met groot respect voor de aarde die ons draagt. Door onze verbondenheid met de kosmos krijgt onze verantwoordelijkheid een echte universele dimensie. Egoïsme en geweld zijn niet het enige waartoe de mens in staat is. Het kan ook anders. Inzetten op broeder- en zusterlijkheid betekent het actief cultiveren van mededogen van mens tot mens, van mens tot natuur.

In deze universele verbondenheid ontdekken gelovigen van vele religieuze tradities de signatuur van de Ene, Bron en Barmhartige, waardoor mensen zusters en broeders zijn voor elkaar en verbonden leven met de aarde, met de kosmos en alle medeschepselen, gisteren, vandaag en morgen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 februari 2022