Broederlijk Delen roept op tot activisme

Word jij een hardcore activist? We zijn meteen klaar wakker, waar houdt Broederlijk Delen zich nu mee bezig? De campagne trekt onmiddellijk onze aandacht.
Voelen dat de wereld nood heeft aan verandering. Tot actie overgaan.
Dat is de 25%-revolutie. Dat wordt bedoeld met een hardcore activist. Als 25 procent van de bevolking wil veranderen, dan kunnen we het tij misschien nog keren.

WAAROM IS BROEDERLIJK DELEN ZOVEEL BEZIG MET HET KLIMAAT?

De klimaatverandering treft vooral de armste en meest kwetsbare landen, hoewel zij het minst bijdragen tot het probleem. In onze partnerlanden is al jaren duidelijk dat de klimaatopwarming een bedreiging vormt voor de landbouw. Grote hitte, droogte en overstromingen terwijl de bevolking er sterk afhankelijk is van stabiele oogsten. Deze landen beschikken bovendien over onvoldoende middelen om de gevolgen van weerfenomenen en natuurrampen te voorkomen en op te vangen, met als gevolg een grotere kans op dodelijke slachtoffers.

WELKE GASTLANDEN STAAN DIT JAAR IN DE KIJKER? GUATEMALA – RWANDA – BURKINA FASO

In Guatemala sensibiliseert Pastoral de la Tierra San Marco gemeenschappen rond hun recht op water en grond. Water, nochtans een gemeenschappelijk goed dat toebehoort aan iedereen, is er, naast grond, ongelijk verdeeld. De organisatie ondersteunt deze gemeenschappen zodat ze samen hun stem kunnen laten gelden tegenover de overheid en de bedrijven. Irma is een 51-jarige inheemse vrouw die uit volle overtuiging deelneemt aan dit verzet.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 februari


(bron: website Broederlijk Delen)

Ann Van Nieuwenhove