Broederlijk Delen: delen om goed te leven

Meer en meer burgers en beleidsmakers geloven in herverdeling en leven met genoeg.
De wereldwijde drang naar economische groei bracht ons aan de rand van een ecologische en sociale catastrofe. Klimaatverandering en buitensporige ongelijkheid bedreigen de samenleving. Blijven groeien is niet de oplossing om voor alle 7,7 miljard mensen op aarde een menswaardige levensstandaard te realiseren. Verandering is op til. Meer en meer burgers en beleidsmakers overal ter wereld geloven in een andere economie gebaseerd op herverdeling en leven met genoeg.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 26 februari 2020

Nieuwe campagne – nieuwe aanpak

De vorige jaren ging de aandacht van de campagne telkens uit naar een bepaald gastland. Dit jaar gaat de aandacht naar zowel het Zuiden, als naar onze eigen leefwijze. Zo wordt het leven van een familie in Congo vergeleken met het werk van welzijnsschakels in eigen streek, met het accent op delen. Delen is volgens ons het antwoord op de problemen die ons momenteel uitdagen. Delen doen we op elke plaats anders, in de jeugdbeweging delen we een pot choco, avontuur, het kampvuur. Op school delen we de speelplaats, boeken of een koekje. In de sportclub delen we beweging, vrije tijd en de douches. In de kerk delen we gebed, engagement, brood en inspiratie.
Elke zondag van de vasten nodigen de schriftlezingen ons uit ons leven te bekijken als één en al delen. Vasten is tijd om te geloven dat God zelf een en al delen is.

(Voor dit artikel maakte ik gebruik van artikels op de website van Broederlijk Delen.)

Ann