Blijvende zorg voor de parochiekerken door het kerkbestuur.

Taak van de kerkfabriek

Zoals ieder oud gebouw vraagt de parochiekerk veel zorgen en onderhoud.

Daken moeten hersteld worden, goten moeten uitgekuist worden opdat ze niet zouden verstoppen, het interieur moet terug opgefrist worden met een verfbeurt, de kerk moet voldoende verlicht en verwarmd worden en ga zo maar door. Dit alles opdat de liturgische diensten in een optimale sfeer zouden kunnen gebeuren.

Een vijftal vrijwilligers engageert zich om, samen met de pastoor, al die materiële problemen op te lossen. Zij vormen samen de kerkfabriek.

 Centrale kerkfabriek

Aangezien de meeste kerkfabrieken over zeer weinig eigen middelen beschikken hangen zij voor het overgrote deel af van het geld dat de overheid hen ter beschikking stelt.

Het sterk dalende aantal kerkgangers trok de aandacht van een overheid die niet langer bereid is om al de gebouwen van de eredienst, waar eigenlijk niet zo heel veel meer gebeurt, te blijven financieren.

Daarom vaardigde minister Paul Van Grembergen een decreet uit waarbij hij wilde dat er per dekenij een centrale kerkfabriek werd opgericht die samengesteld is uit leden van de diverse kerkfabrieken van de dekenij.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 14 mei 2014

Karel Wildemeersch
lid Centraal Kerkbestuur en Kerkfabriek Overboelare