Bijbellezen

Ook in een tijd van digitale media zijn er heel veel mensen die zich een leven zonder boeken nauwelijks kunnen voorstellen. Dankzij het boek kan men met talloos veel mensen in contact komen. Nieuwe werelden gaan open. Men leert ideeën kennen die anders zijn dan wat men zelf denkt, en men kan zijn eigen mening daarover vormen. In boeken lezen we verwachtingen van mensen en ontvouwen zij hun dromen. Dankzij het boek zien wij het licht en de schaduw in ons eigen bestaan, de kansen en de teleurstellingen. Een boek kan ons helpen om de onvermoede diepten in onszelf te ontdekken.

Voor joden en christenen is het boek bij uitstek: de Bijbel. Het woord ‘Bijbel’ betekent juist ‘boek’. In de loop van de geschiedenis hebben velen getuigd hoe het lezen van dit ‘boek der boeken’ hun leven oriëntatie gaf, of zelfs veranderde. Van de heilige Augustinus (354-430) is bekend dat hij, gedreven door onrust en zoekend naar zin, in zijn tuin in Milaan een stem hoorde die hem zei: “Neem en lees”. Hij ging op die uitnodiging en sloeg de Bijbel open. Was het toeval of was het Gods werkzaamheid, maar hij trof de brief van Paulus aan de Romeinen, die hem op weg zette naar een antwoord op zijn levensvragen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 22 mei 2019


Pastoor Frans


Meer in KERK & leven van 22 mei

  • Verslag en foto’s van 60 jaar Femma Goeferdinge