Bij de put van Jakob

Vanaf komende zondag worden ons in de liturgie drie weken na elkaar evangelieverhalen voorgelezen die vanouds een plaats kregen in de vorming van doopleerlingen, kandidaten voor het doopsel. Zij kunnen evenzeer inspiratie bieden aan wie al gedoopt is.

Antwoorden zoeken op diepe levensvragen

Het evangelie volgens Johannes (4,5-42) brengt ons het verhaal over Jezus bij de vrouw aan de put van Jakob. We zouden dit kunnen lezen als een romantisch verhaal. In de buurt van een waterput, waar doorgaans nogal wat volk samenkomt, is een vrouw op zoek naar de ware Jakob. Na al een hele reeks mislukte relaties wil zij eindelijk iemand waarmee het blijft duren.
Maar dat is niet de invalshoek van de evangelist Johannes. Hij schetst hier het verhaal van een vrouw met dorst – niet dorst naar water, maar dorst naar antwoorden op de diepe levensvragen waarmee zij zit. Wie is de ware God, die het echt waard is Hem te aanbidden, en waar moeten wij dat doen? In haar zoeken ontmoet zij toevallig Jezus, die haar dorst naar levend water aanvoelt en erop inspeelt. Hij bevestigt wat zij zegt: ‘dat God uit het volk van de Joden een redder zal doen opstaan’. Tegelijk zet Jezus een stap verder door te zeggen dat Hij zelf die redder is. Hij nodigt de vrouw uit Hem te erkennen als bron van wijsheid en van het echte, volle leven. Waarop zij haar geloof uitspreekt: ‘Werkelijk, Gij zijt de Messias, de Zoon van God’.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 maart 2023

pastoor Frans