Bezinning bij de vijfde vastenzondag

Pastoor Frans schreef deze bezinning bij de vijfde vastenzondag.
Onderaan deze bezinning kan u een link vinden naar de livestream van twee vieringen nu zondag 29 maart.


In zijn beroemde roman ‘Schuld en Boete’ vertelt de Russische schrijver Dostojewski over de student Raskolnikov. Deze jongeman is geniaal begaafd, met een uitzonderlijk verstand. Eigenlijk heeft hij zijn hele leven nog voor zich. Maar hij kruipt eenzaam weg in zijn studentenkamer en verspeelt zijn dagen met nietsdoen. Voortdurend wordt hij heen en weer geslingerd tussen twijfel aan zichzelf en krankzinnige dromen van grootheidswaanzin. Eigenlijk beschouwt hij zich als waardeloos, enkel goed om vertrapt te worden. Op zekere dag ontmoet hij Sonja, een meisje zonder toekomst, maar die zichzelf en haar familie moedig staande houdt. Heel vlug komt Raskolnikov erachter dat zij een geheim heeft dat haar recht houdt. En omdat ook hij wil leven, probeert hij dat geheim van haar te vernemen. Pas na lang aandringen stemt Sonja erin toe het prijs te geven. Ze slaat de Bijbel open, en samen lezen ze het verhaal van de opstanding van Lazarus, en hoe Jezus roept: “Lazarus, kom naar buiten!” Het evangelie van de vijfde vastenzondag.

Dit verhaal had voor Sonja een enorme kracht. Van de ene kant ervaarde zij hoe zeer zij aan de grond zat. Haar leven wàs geen leven en bood geen enkele toekomst. Maar juist in de situatie waarin zij vastzat, hoorde zij telkens opnieuw die stem die niet enkel Lazarus, maar ook haar naar het leven riep. Jezus roept immers tegen de dood in. Wat Hij roept is: “Kom naar buiten”. En de dode trekt weg uit het graf. Hij wordt losgemaakt, bevrijd. Hij leeft.

Het is een wonder verhaal, dit evangelie over de opstanding van Lazarus. Het leert ons wat nu eigenlijk dood is en wat leven is, wat sterven en wat opstaan is. In verhalende vorm leert het ons dat de opstanding van dood naar leven niet enkel plaats vindt in een verre ‘laatste’ dag, maar evenzeer op het ogenblik dat een mens de stem van de Heer Jezus echt hoort en aanvaardt. Dat kan vandaag zijn. De opstanding is tegenwoordige tijd geworden. De toekomst kan vandaag zijn. Het nieuwe, eeuwige leven wordt immers geschonken door de stem te horen van Hem die door God is gezonden. Dat geloof maakt levend voor altijd. Als Jezus bij de dood van Lazarus zegt: “Wie in Mij gelooft zal leven”, vraagt Hij aan Marta: “Gelooft gij dit?” Dan bedoelt Hij: “geloof je dat voor wie gelooft de nieuwe toekomst al begonnen is, en dat God groter is dan elke dood?”

Wijzelf zijn vaak zoals Lazarus: zonder veel leven, aan handen en voeten gebonden, opgesloten. – In deze tijd van coronacrisis ondervinden wij volop hoezeer dat opgesloten zijn ons hindert, zowel lichamelijk als psychisch. – Hoe zullen wij opnieuw ademen en vrij worden? Wie maakt ons los en zendt ons een nieuwe toekomst tegemoet? Het is goed te weten dat de woorden “Lazarus, kom naar buiten” vandaag ook tot ons gericht zijn.

Deze vastentijd is de ideale periode om goed te horen hoe Jezus tot ieder van ons roept: “Kom naar buiten”. Om alle figuurlijke zwachtels waarmee wij gebonden zijn los te maken en nieuw te leven: in vrijheid gericht op God en onze medemensen. Een concrete toepassing daarvan kan zijn dat wij de banden van het kwaad losmaken waarin wij verstrikt zijn. Berouwvol, maar nog meer hoopvol. In de vastenperiode wordt ons dat nog meer dan anders voor ogen gehouden. Zelfs nu wegens de coronacrisis de biecht- en verzoeningsvieringen zijn afgeschaft. Christus zegt tot ons: “Kom naar buiten en leef nieuw. Kom los van uw kwaad en begin een mooiere toekomst”. Het is een ideale manier om naar Pasen toe te leven. Op die dag vieren we hoe Jezus vrijkomt van de dood en in glorie opstaat. In die doortocht van dood naar leven kunnen wij nu al delen, als wij ons in geloof en vertrouwen op Hem richten.


Eucharistieviering via het internet

Abdij Van Averbode – om 11.00 u. (via YouTube)

Livinusparochie in Herzele & Sint-Lievens-Houtem (via YouTube)