Beste (on)gelovige Thomas

Ik ben blij je te kunnen schrijven. De geschiedenis en de traditie hebben je onrecht aangedaan door je steevast ‘ongelovige’ Thomas te noemen. Ik heb met je te doen. Je verdient dit niet. Je bent een gelovige Thomas en zo moet je ook gekend zijn.  Ongeloof en geloof in hetzelfde hart.   Is je Griekse naam Thomas in het Aramees niet ‘Didymus’ of tweeling (Joh 11,16)? Zo word je in het evangelie trouwens drie keer genoemd, ‘Thomas, ook Didymus genoemd’.  Wie dan je tweelingbroer of tweelingzus was, weten we niet. Sommige bronnen spreken over een Judas als broer, andere beweren dat je de tweelingbroer van Jezus was.  Wat we wel weten is dat we ‘tweeling’ zijn met jou. Want  geloof en ongeloof, het is aanwezig in elk mensenhart. Daarin zijn we elkaars broers of zussen.

Het verhaal waarin je centraal staat, wordt elk jaar op de eerste zondag na Pasen in de geloofsgemeenschap voorgelezen.  We noemen die zondag ‘beloken Pasen’ omdat die de paasweek afsluit. (Afsluiten of beluiken, het tegengestelde van ontluiken, openen.) En omdat er een verband is met wat je medeleerlingen deden.  Zij hielden de deuren van hun verblijfplaats gesloten, beloken, uit vrees voor de Joden.

Onze zusters en broeders van de orthodoxe kerk noemen die eerste zondag na Pasen dan ook terecht Thomaszondag.  Mooi toch.

Beste Thomas, je naam inspireerde de eeuwen door mensen. De heilige Thomas Becket (1118-1170), aartsbisschop van Canterbury en Thomas van Aquino (1225-1274), dé grootste middeleeuwse theoloog en filosoof, zijn naar jou genoemd, net als de heilige Thomas More (1478-1535), kanselier van koning Hendrik VIII van Engeland (1491-1547).

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 april 2022

Je heel genegen

Johan Verstockt