Taizé, altijd (op)nieuw

In de eerste week van juli mocht ik voor een vierde keer Taizé beleven en daarom ben ik dankbaar.
Een week naar Taizé komen houdt in dat je deelneemt aan het programma. Helemaal volgen we dat programma niet, wel de diensten, ochtendgebed, middaggebed en avondgebed evenals de bijzondere maaltijden. De maaltijden zijn sober en bieden kansen tot ontmoeting met andere Taizégangers. We ontmoetten veel Duitsers, maar ook enkele Belgen, Nederlanders. Blijkbaar komen heel weinig Fransen naar Taizé.

Vernieuwing vraagt aanpassing

Het decor lijkt helemaal vernieuwd, niet meer de oranje doeken die precies naar de hemel reiken en de vierkante blokken. Meer kleuren, blauw en groen overheersen nu wat tegenover vroeger oranje. Vernieuwing vraagt altijd wat aanpassing van een mens, het is echt wennen aan dit nieuwe kader, maar hoe meer ik ernaar kijk hoe meer ik er ga van houden.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 28 augustus 2019

Ook in KERK & leven

  • Foto’s openluchtviering Marie-Tenhemelopneming
  • Foto’s groot kamp KSA

Processie van Plaisance

Voor een geboren en getogen Geraardsbergenaar is de Processie van Plaisance, die uitgaat op de eerste zondag na de feestdag van Sint-Bartholomeus, of de patroonheilige van de hoofdkerk, iets waar men naar uitkijkt.

OORSPRONG
De oorsprong van de Processie van Plaisance ook wel de ‘leutige ommegang’ genoemd heeft te maken met de relikwieën van St.- Bartholomeus, de patroonheilige van onze kerk op de Markt.
Sedert in 1515 de relikwieën van de heilige Bartholomeus overgebracht werden van St.-Martens-Lierde naar Geraardsbergen, heeft jaarlijks een ommegang plaats op de feestdag van de heilige Bartholomeus op 24 augustus, ofwel de zondag nadien (als de feestdag niet op een zondag valt).

SPECIAAL GEBEUREN
Deze processie is wel een heel speciaal gebeuren dat nergens zijn weerga kent.
Heel wat plaatselijke verenigingen nemen er aan deel, zowel religieus geïnspireerde als profane. Zij aan zij vormen ze een bonte mengeling van al wat leeft aan godsdienst, cultuur, muziek, sport en verenigingsleven in onze stad. Zowel jong als minder jong, paraderen al dan niet in hun eigen uniform of typische kledij, achter de reuzen van onze stad, die de processie openen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 21 augustus 2019

De warmte van Taizé bij gevangenen brengen

Op zaterdag 22 juni 2019 trokken we met z’n vieren, Christophe (gitaar en zang), Mieke (zang), Anneleen (dwarsfluit en zang) en ikzelf (hoorn en zang), naar Gent om er twee vieringen op te luisteren in “de Nieuwewandeling”. Eerst voor een groep van 40 mannen, daarna een groep van 16 vrouwen.

Na het inchecken en ons gerief te laten scannen worden we geleid naar het gebouw waar de gevangenen verblijven: de gangen met cellen in 4 richtingen en 3 verdiepingen hoog is een beeld zoals we het kennen van op TV. Eerst worden we nog even in een gespreksruimte binnen gebracht, de grootte van een cel – met ons vier was dit een heel beklemmend gevoel. Dit is nochtans de oppervlakte waar telkens twee mannen samen in moeten leven, vrouwen soms nog met meer.

Op de hoogste verdieping worden we in een mooie kapel binnen geleid. Een kleine oase in dit grote kille, ijzersterk bewaakte gebouw.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 7 augustus 2019

Waarom vakantie nemen een kunst is

Wat kan vakantie voor ons betekenen? Goed vakantie houden is een kunst, betoogt jezuïet Guido Dierickx.

Sommige mensen lijken slechts over twee dingen te kunnen praten: over de voorbije vakantie en over de komende vakantie. Een geslaagde vakantie helpt hen de rest van het jaar te verdragen. Een mislukte vakantie doet hen wanhopig uitkijken naar de volgende.

De zedenmeesters

Ja, er zijn mensen die niet willen meedoen aan de verheerlijking van de vakantietijd. Eerst en vooral de ‘zedenmeesters’. Die verheffen hun stem tegen de dreigende buitensporigheden van vele vakanties. Tegen vakanties waarbij het geld door deuren en vensters en het fatsoen overboord geworpen wordt. Volgens hen zijn vakanties iets zoals carnaval vroeger: een tijd om eens duchtig uit de band te springen. Eigenlijk zouden – volgens hen – de mensen beter thuis kunnen blijven om naarstig hun plicht te doen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 17 juli 2019

Vakantie? De wereld begint aan je voordeur

Waarom zou je een verre reis boeken?
Om het onbekende op te sporen?

RAP OP STAP: EEN REISKANTOOR VOOR MENSEN MET BEPERKT BUDGET IN GERAARDSBERGEN

Twee jaar geleden kwamen we, leden van welzijnsschakel Steksken, voor het eerst in contact met de dienst: ”Iedereen verdient vakantie”.

Na veel informeren en communiceren besloten we vanuit de welzijnsschakel een reisbureau op te richten voor mensen met verhoogde tegemoetkoming. Iemand in onze groep had reeds ervaring met het boeken van vakantie via deze dienst. Ze leerde ons zelfs als we iets van cultuur combineren met uitstappen we hiervoor door een lokaal cultuurfonds nog meer kunnen ondersteund worden. Al snel gingen we in gesprek met verantwoordelijke in onze stad en met de dienst “Toerisme Oost-Vlaanderen”.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 26 juni 2019

INTERESSE OF MEER INFO?
Als gebruiker of als vrijwilliger? Mail naar rosgeraardsbergen@gmail.com of kom langs bij Peperkoekenhuis, Boelarestraat 23 op maandag tussen 10 en 12 uur of vrijdag tussen 13 en 16 uur.
Ook in wijkcentrum De Poort, Gasthuisstraat 26 kan u terecht op donderdag van 12 tot 15 uur en op vrijdag van 10 tot 12 uur.

Ann Van Nieuwenhove

Altijd Pinksteren

Elke dag openstaan voor de Geest, dat is de ware betekenis van Pinksteren.
Na die hoogdag kunnen we zeggen: ‘Zo, Pinksteren zit er ook weer op’
Hoe kan Pinksteren nu ooit erop zitten? Is Pinksteren dan een dag, die begint en eindigt? Is Pinksteren dan niet de zevende zondag na Pasen? Uiteraard is dat de dag waarop we Pinksteren vieren. Toch is het altijd Pinksteren.

In de Handelingen der Apostelen lezen we hoe de leerlingen in een huis bijeenzaten toen ze vervuld raakten van de Heilige Geest. Toch lijkt dat moment mij veeleer het begin van Pinksteren dan Pinksteren zelf. Het is het startschot van het christendom, het moment waarop de leerlingen hun angst overwonnen, hun huizen verlieten en de boodschap van Christus begonnen te verkondigen. Die verkondiging duurt voort tot vandaag. Vandaar de stelling dat Pinksteren nooit ophoudt. De essentie is niet die ene dag die we Pinksteren noemen, maar wat we ermee aanvangen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 19 juni 2019

Dekenale slotbedevaart op de top van de Oudenberg

Op de allerlaatste dag van de meimaand, vrijdag 31 mei, hielden we dit jaar onze dekenale slotbedevaart.

Alweer hadden we het geluk dit te kunnen doen onder een stralende hemel.
Met heel veel volk uit de parochies Zottegem, Herzele, Brakel-Lierde en Geraardsbergen hielden we een mooie eucharistieviering op de top van de Oudenberg naast de Onze Lieve Vrouwkapel.

Het thema van de viering was: ‘Doe wat Hij je zeggen zal’.
Dit zijn de woorden die Maria sprak tot de dienaren tijdens de bruiloft te Kana. Vul de lege kruiken met water, beval Jezus hun. De tafelmeester proefde het water dat wijn was geworden. Dat was het begin van Jezus’ tekenen, te Kana in Galilea. Door de woorden ‘doe wat Hij je zeggen zal’, toont Maria ons de weg naar haar zoon.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 12 juni 2019

Pinksteren, het vervolg van Pasen

Ergens in een parochiekerk stond er een merkwaardig kunstwerk bij de paaskaars. Het was een houten schelp in de vorm van een komma. Wat vreemd om op die manier Pasen te symboliseren. En toch: een komma is het teken dat zegt: het verhaal is niet gedaan; er komt nog iets achter. De zin gaat verder. Met Pasen zet God geen punt achter Jezus’ leven, maar een komma. Het is niet gedaan, ook al lijkt het lege graf een eindpunt. Pinksteren is het vervolg van Pasen. Het vertelt ons dat Jezus’ verhaal verder gaat.

In het evangelie van Pinksteren vernemen we dat de Geest, de trooster en helper is in alle omstandigheden. Paulus schrijft dat de Geest tot leven wekt, vrij vertaald: dat de Geest ons tot inkeer brengt, Hij bekeert mensen naar het goede. Ten slotte beschrijft Lucas een gebeurtenis kort na Pasen. Hierin symboliseren wind en vuur een Godsopenbaring.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 5 juni 2019

Diaken Dany

Herinnering aan Julie Van Espen

Op zaterdag 18 mei ging bisschop Johan Bonny voor in de uitvaart van Julie Van Espen in Schilde. Hij hield daarin een treffende homilie, die we met jullie willen delen. In heel het land was men diep geschokt door die brutale moord. Mochten we het vertrouwen in het leven, in mensen, in de toekomst bewaren, of hervinden.

Julie had een uitzonderlijke gave om mensen onbevangen en spontaan tegemoet te treden. Ze kende geen schrik of vooroordelen. Ze was een kind van de zon en van het licht. Ze vond meteen de sleutel waarmee ze het hart van anderen kon openmaken.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 29 mei 2019


Meer in KERK & leven van 29 mei

  • Foto’s eerste communieviering