De warmte van Taizé bij gevangenen brengen

Op zaterdag 22 juni 2019 trokken we met z’n vieren, Christophe (gitaar en zang), Mieke (zang), Anneleen (dwarsfluit en zang) en ikzelf (hoorn en zang), naar Gent om er twee vieringen op te luisteren in “de Nieuwewandeling”. Eerst voor een groep van 40 mannen, daarna een groep van 16 vrouwen.

Na het inchecken en ons gerief te laten scannen worden we geleid naar het gebouw waar de gevangenen verblijven: de gangen met cellen in 4 richtingen en 3 verdiepingen hoog is een beeld zoals we het kennen van op TV. Eerst worden we nog even in een gespreksruimte binnen gebracht, de grootte van een cel – met ons vier was dit een heel beklemmend gevoel. Dit is nochtans de oppervlakte waar telkens twee mannen samen in moeten leven, vrouwen soms nog met meer.

Op de hoogste verdieping worden we in een mooie kapel binnen geleid. Een kleine oase in dit grote kille, ijzersterk bewaakte gebouw.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 7 augustus 2019

Waarom vakantie nemen een kunst is

Wat kan vakantie voor ons betekenen? Goed vakantie houden is een kunst, betoogt jezuïet Guido Dierickx.

Sommige mensen lijken slechts over twee dingen te kunnen praten: over de voorbije vakantie en over de komende vakantie. Een geslaagde vakantie helpt hen de rest van het jaar te verdragen. Een mislukte vakantie doet hen wanhopig uitkijken naar de volgende.

De zedenmeesters

Ja, er zijn mensen die niet willen meedoen aan de verheerlijking van de vakantietijd. Eerst en vooral de ‘zedenmeesters’. Die verheffen hun stem tegen de dreigende buitensporigheden van vele vakanties. Tegen vakanties waarbij het geld door deuren en vensters en het fatsoen overboord geworpen wordt. Volgens hen zijn vakanties iets zoals carnaval vroeger: een tijd om eens duchtig uit de band te springen. Eigenlijk zouden – volgens hen – de mensen beter thuis kunnen blijven om naarstig hun plicht te doen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 17 juli 2019

Vakantie? De wereld begint aan je voordeur

Waarom zou je een verre reis boeken?
Om het onbekende op te sporen?

RAP OP STAP: EEN REISKANTOOR VOOR MENSEN MET BEPERKT BUDGET IN GERAARDSBERGEN

Twee jaar geleden kwamen we, leden van welzijnsschakel Steksken, voor het eerst in contact met de dienst: ”Iedereen verdient vakantie”.

Na veel informeren en communiceren besloten we vanuit de welzijnsschakel een reisbureau op te richten voor mensen met verhoogde tegemoetkoming. Iemand in onze groep had reeds ervaring met het boeken van vakantie via deze dienst. Ze leerde ons zelfs als we iets van cultuur combineren met uitstappen we hiervoor door een lokaal cultuurfonds nog meer kunnen ondersteund worden. Al snel gingen we in gesprek met verantwoordelijke in onze stad en met de dienst “Toerisme Oost-Vlaanderen”.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 26 juni 2019

INTERESSE OF MEER INFO?
Als gebruiker of als vrijwilliger? Mail naar rosgeraardsbergen@gmail.com of kom langs bij Peperkoekenhuis, Boelarestraat 23 op maandag tussen 10 en 12 uur of vrijdag tussen 13 en 16 uur.
Ook in wijkcentrum De Poort, Gasthuisstraat 26 kan u terecht op donderdag van 12 tot 15 uur en op vrijdag van 10 tot 12 uur.

Ann Van Nieuwenhove

Altijd Pinksteren

Elke dag openstaan voor de Geest, dat is de ware betekenis van Pinksteren.
Na die hoogdag kunnen we zeggen: ‘Zo, Pinksteren zit er ook weer op’
Hoe kan Pinksteren nu ooit erop zitten? Is Pinksteren dan een dag, die begint en eindigt? Is Pinksteren dan niet de zevende zondag na Pasen? Uiteraard is dat de dag waarop we Pinksteren vieren. Toch is het altijd Pinksteren.

In de Handelingen der Apostelen lezen we hoe de leerlingen in een huis bijeenzaten toen ze vervuld raakten van de Heilige Geest. Toch lijkt dat moment mij veeleer het begin van Pinksteren dan Pinksteren zelf. Het is het startschot van het christendom, het moment waarop de leerlingen hun angst overwonnen, hun huizen verlieten en de boodschap van Christus begonnen te verkondigen. Die verkondiging duurt voort tot vandaag. Vandaar de stelling dat Pinksteren nooit ophoudt. De essentie is niet die ene dag die we Pinksteren noemen, maar wat we ermee aanvangen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 19 juni 2019

Onkerzele – Dag van de fiets

Op zondag 19 mei 2019 organiseerde de kerkraad Sint-Martinus Onkerzele i.s.m. de werkgroep ‘Fietskerk’ een ‘Dag van de Fiets’. De bezoekers konden genieten van een zeer mooie, unieke tentoonstelling rond de Geraardsbergse fietsconstructeurs Shrapnell en Thompson. Op twee grote TV-schermen kon men de doortocht van de Tour de France in Geraardsbergen (2004)  herbeleven en ook het Belgisch Kampioenschap voor wielerprofs dat in 1999 in onze stad plaats had. Gewezen Onkerzelenaar Geert Belet (Art & C°) was in onze kerk ook aanwezig met een stand rond glaswielerkunst.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 19 juni 2019

Dekenale slotbedevaart op de top van de Oudenberg

Op de allerlaatste dag van de meimaand, vrijdag 31 mei, hielden we dit jaar onze dekenale slotbedevaart.

Alweer hadden we het geluk dit te kunnen doen onder een stralende hemel.
Met heel veel volk uit de parochies Zottegem, Herzele, Brakel-Lierde en Geraardsbergen hielden we een mooie eucharistieviering op de top van de Oudenberg naast de Onze Lieve Vrouwkapel.

Het thema van de viering was: ‘Doe wat Hij je zeggen zal’.
Dit zijn de woorden die Maria sprak tot de dienaren tijdens de bruiloft te Kana. Vul de lege kruiken met water, beval Jezus hun. De tafelmeester proefde het water dat wijn was geworden. Dat was het begin van Jezus’ tekenen, te Kana in Galilea. Door de woorden ‘doe wat Hij je zeggen zal’, toont Maria ons de weg naar haar zoon.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 12 juni 2019

Pinksteren, het vervolg van Pasen

Ergens in een parochiekerk stond er een merkwaardig kunstwerk bij de paaskaars. Het was een houten schelp in de vorm van een komma. Wat vreemd om op die manier Pasen te symboliseren. En toch: een komma is het teken dat zegt: het verhaal is niet gedaan; er komt nog iets achter. De zin gaat verder. Met Pasen zet God geen punt achter Jezus’ leven, maar een komma. Het is niet gedaan, ook al lijkt het lege graf een eindpunt. Pinksteren is het vervolg van Pasen. Het vertelt ons dat Jezus’ verhaal verder gaat.

In het evangelie van Pinksteren vernemen we dat de Geest, de trooster en helper is in alle omstandigheden. Paulus schrijft dat de Geest tot leven wekt, vrij vertaald: dat de Geest ons tot inkeer brengt, Hij bekeert mensen naar het goede. Ten slotte beschrijft Lucas een gebeurtenis kort na Pasen. Hierin symboliseren wind en vuur een Godsopenbaring.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 5 juni 2019

Diaken Dany

Herinnering aan Julie Van Espen

Op zaterdag 18 mei ging bisschop Johan Bonny voor in de uitvaart van Julie Van Espen in Schilde. Hij hield daarin een treffende homilie, die we met jullie willen delen. In heel het land was men diep geschokt door die brutale moord. Mochten we het vertrouwen in het leven, in mensen, in de toekomst bewaren, of hervinden.

Julie had een uitzonderlijke gave om mensen onbevangen en spontaan tegemoet te treden. Ze kende geen schrik of vooroordelen. Ze was een kind van de zon en van het licht. Ze vond meteen de sleutel waarmee ze het hart van anderen kon openmaken.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 29 mei 2019


Meer in KERK & leven van 29 mei

  • Foto’s eerste communieviering

Bijbellezen

Ook in een tijd van digitale media zijn er heel veel mensen die zich een leven zonder boeken nauwelijks kunnen voorstellen. Dankzij het boek kan men met talloos veel mensen in contact komen. Nieuwe werelden gaan open. Men leert ideeën kennen die anders zijn dan wat men zelf denkt, en men kan zijn eigen mening daarover vormen. In boeken lezen we verwachtingen van mensen en ontvouwen zij hun dromen. Dankzij het boek zien wij het licht en de schaduw in ons eigen bestaan, de kansen en de teleurstellingen. Een boek kan ons helpen om de onvermoede diepten in onszelf te ontdekken.

Voor joden en christenen is het boek bij uitstek: de Bijbel. Het woord ‘Bijbel’ betekent juist ‘boek’. In de loop van de geschiedenis hebben velen getuigd hoe het lezen van dit ‘boek der boeken’ hun leven oriëntatie gaf, of zelfs veranderde. Van de heilige Augustinus (354-430) is bekend dat hij, gedreven door onrust en zoekend naar zin, in zijn tuin in Milaan een stem hoorde die hem zei: “Neem en lees”. Hij ging op die uitnodiging en sloeg de Bijbel open. Was het toeval of was het Gods werkzaamheid, maar hij trof de brief van Paulus aan de Romeinen, die hem op weg zette naar een antwoord op zijn levensvragen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 22 mei 2019


Pastoor Frans


Meer in KERK & leven van 22 mei

  • Verslag en foto’s van 60 jaar Femma Goeferdinge