Als vormeling het geloof waarmaken in je leven

KIEZEN IS VERLIEZEN
Kinderen nemen gemakkelijk heel wat over van hun ouders. Rond een jaar of twaalf begint dat te veranderen. De mening van hun vrienden wordt dan stilaan belangrijker dan die van hun ouders. Naar welke muziek je luistert, welke kleding of kapsel je draagt, hoe je je vrije tijd besteedt… jongeren kiezen vaak niet meer voor wat hun ouders leuk vinden. Ze gaan vaak samen met vrienden op zoek naar hun eigen smaak. Dat betekent meestal: veel uitproberen.
Voor opgroeiende jongeren is niet alles vanzelfsprekend. Er gebeurt nu eenmaal veel in onze samenleving dat bij hen grote vragen oproept. Hoe kunnen mensen zo onmenselijk hard zijn voor elkaar? Waarom is de rijkdom op de wereld zo slecht verdeeld? Waarom sterven zoveel onschuldigen door terreur en geweld? Hoe vind je het evenwicht om echt gelukkig te zijn?
Het leven is kiezen en kiezen is altijd verliezen. Het is de keuze van je vriendenkring, van een studierichting… Het gaat in het beste geval ook over durven uitkomen voor je Godgeloof en het een plaats geven in je leven. Daarover gaat het bij het vormsel. Heel wat jongeren kiezen ervoor om gevormd te worden. De kracht van Gods heilige Geest kan hen ‘in form’ maken voor een levensopdracht: de dienst van de liefde Gods aan de mensen. Het vormsel wil mensen sterker maken: sterk voor het leven, sterk om te kiezen voor het goede. En met de ganse groep van gelovigen mee als ruggengraat.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 13 april 2016

ONZE WENS VOOR ONZE VORMELINGEN
Mag God voor jullie zijn: een bron van kracht en inspiratie, een nabije Aanwezige op je levensweg, die je draagt, steunt en leidt terwijl je zelf in vrijheid je weg zoekt door het leven. Hartelijke gelukwensen aan jullie, al onze vormelingen, en aan jullie ouders, peter/meter en familie.

pr. Robbrecht De Latte
namens al de priesters, diakens en vormselcatechisten van ons dekenaat