Als gij vast, zalf dan uw hoofd…


In het evangelie van Aswoensdag lazen we deze woorden van Jezus: “Als gij vast, zet dan geen somber gezicht, maar zalf dan uw hoofd en was uw gezicht…” Jezus ging daarmee in tegen ‘huichelaars’, die bij het vasten hun gezicht in een strakke plooi trokken, om door de mensen gezien en geprezen te worden om hun strenge vasten. Onze Heer voegde eraan toe: “vast voor uw Vader die in het verborgene ziet. Hij zal er u voor belonen” (Mattheüs 6, 16-18). Het gaat dus niet zozeer om een vasten dat uiterlijk zichtbaar is, maar in de eerste plaats om een innerlijke instelling. Ooit was een vastenthema: ‘sober, ver van somber’.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 maart 2017

pr. Frans