Allerheiligen

Op 1 november viert de katholieke kerk het feest van ‘Allerheiligen’, letterlijk het hoogfeest van alle heiligen. Of ze nu bekend zijn of onbekend.

Aan de verre oorsprong van dit feest ligt de toewijding van het Pantheon in Rome, de tempel waar alle godheden uit de Grieks-Romeinse oudheid werden vereerd. Paus Bonifatius IV wijdde het Pantheon in het begin van de 7de eeuw toe aan Maria en alle martelaren. De kerkwijding van het tot dan toe heidense Pantheon werd sindsdien elk jaar op 13 mei herdacht. Waarom op 13 mei? Omdat de Byzantijnse Kerk al van in de 4de eeuw een gedenkdag voor alle heilige martelaren had, en die gedenkdag werd elk jaar op 13 mei gevierd.

Geschiedenis

Pas vanaf 731, tijdens het pausschap van Gregorius II, werd het feest van alle heiligen elk jaar in Rome gevierd. Goed een eeuw later verspreidde het gebruik zich in onze contreien. Vooral de benedictijnenabdijen hebben de jaarlijkse heiligenherdenking over heel Europa gestimuleerd. Het was paus Gregorius IV die in 837 de datum vastlegde op 1 november: volgens de regel van Benedictus de begindag van de winterperiode. Hij riep de dag uit tot algemene en officiële katholieke gedenkdag voor alle heiligen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 27 november 2021

Diaken Dany

Naar een artikel van Pr. Hedwig Reyntjens – parochie Willebroek