Allerheiligen – Allerzielen

“November werkt op je gemoed”, zeggen heel wat mensen. In deze maand word je door zoveel dingen gewezen op de vergankelijkheid van alles: kerkhof, vallende bladeren, vlug opkomende duisternis… Christengelovigen starten die maand met Allerheiligen, het feest van allen die voor ons een voorbeeld zijn, en Allerzielen, de herdenkingsdag van wie uit onze omgeving zijn weggevallen. Niet het graf is het einde, maar het eeuwige leven, de gemeenschap met de levende God.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 28 oktober 2015

Bij een uitvaart en op Allerzielen, en op allerlei andere dagen komen de herinneringen aan onze overledenen in ons op. En velen van hen vertrouwen we biddend toe aan God, die hen verder dan de dood nog toekomst geeft. Wat zij in liefde hebben gedaan is onvergankelijk. Daarom is het zo mooi en zinvol dat wij bij een uitvaart in gebed samenkomen rond de overledene, in hun vertrouwde kerk, met de mensen die hen gekend en gewaardeerd hebben. In het breviergebed bij het afsluiten van een dag en het ingaan van de nacht klinkt vol vertrouwen de bede: “In uw handen, Heer, leg ik neer mijn geest en leven.” In dezelfde geest kunnen wij voor onze gestorven geliefden bidden. We willen hen los laten en hen toevertrouwen aan God.

Ik wens u een zalig hoogfeest van Allerheiligen en een hoopvolle dag van Allerzielen.

deken Frans