Allerheiligen, Allerzielen 2022

Meer dan anders worden we ons in de herfst bewust van de eindigheid van het leven en vragen we ons af: wat staat ons te wachten als ons leven in deze wereld een einde heeft genomen? Een antwoord op deze vraag vinden we alleen in het geloof. In de evangelies, de brieven van de apostel Paulus en in het Boek der Openbaring is er dikwijls sprake over leven na de dood. Al deze teksten leren ons dat Christus op het einde der tijden zal wederkomen “om te oordelen de levenden en de doden” (Geloofsbelijdenis), maar ook dat in afwachting daarvan iedere mens reeds onmiddellijk na zijn dood moet verschijnen voor Gods rechterstoel.

De hemel

Wie in Christus geloofde en in deze wereld leefde volgens Zijn geboden, zal worden toegelaten tot wat wij de hemel noemen, een leven van gelukzaligheid, door de Schrift het hemelse Jeruzalem en het paradijs genoemd en vaak vergeleken met een huwelijksfeest. Toch kunnen we ons van dit gelukzalige leven geen concrete voorstelling maken omdat het onze stoutste verbeelding zal overtreffen, want zoals Paulus schrijft “in geen mensengeest is opgekomen wat God heeft bereid voor die Hem liefhebben” (1Kor. 2,9)

[…]

Lees meer in KERK & leven van 26 oktober 2022

p. Dirk Van Kerchove