Allemaal digitaal?!

Dit is het thema van de campagne van Welzijnszorg 2022. Met deze campagne brengt Welzijnszorg de impact van digitalisering op het leven van mensen in een armoedesituatie onder de aandacht. Het is alweer en vorm van uitsluiting die deze mensen moeten ervaren.

Geen netwerk

Daar komt het steeds weer op neer, geen netwerk hebben. Geen mensen in je omgeving hebben die je kunnen helpen bij al die ingewikkelde acties om alles digitaal in orde te krijgen of om allerlei informatie op te zoeken en waar men recht op heeft. Voor de meesten onder ons is dit geen probleem, we kunnen altijd wel ergens terecht bij mensen die ons bijstaan als we het zelf niet voor elkaar krijgen. Mensen die al zoveel uitsluiting ervaren hebben geen netwerk en botsen voor de zoveelste keer op een muur van ‘niet kunnen’.

Verbondenheid

Verbondenheid is het sleutelwoord, waar het op aan komt. Door de verregaande digitalisering van onze maatschappij worden meer en meer mensen uitgesloten, niet enkel mensen in armoede, ook oudere mensen die niet zo goed mee zijn in het digitale verhaal kunnen de snelle veranderingen van digitalisering niet volgen. Daarom is het belangrijk dat we ons verbonden voelen met deze mensen en bereid zijn te helpen waar het nodig is. Een tweede belangrijk feit is dat vele zaken eenvoudiger moeten, bijvoorbeeld automatische rechtentoekenning. Ook toegang tot diensten en sociale rechten moeten vereenvoudigd worden.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 30 november 2022

Ann