Afspraken voor liturgische diensten

Nadat pastoor Luc en pastoor Robbrecht naar hun nieuw werkgebied zullen overgegaan zijn blijft in Geraardsbergen slechts één priester als pastoor functioneren, namelijk pastoor Frans. Pater François en pater Felix fungeren als medepastoor. Pastoor Frans zal de taken van de drie priesters verdelen en coördineren.

Doopsels kunnen zowel door een diaken als door een priester toegediend worden. De vroeger opgestelde regeling (dagen, kerken) blijft gelden. U contacteert eerst de doopcatechisten, het parochiaal secretariaat of pastoor Frans. Dan nemen de doopcatechisten contact met u voor een doopgesprek. Bij die gelegenheid nodigen zij u ook uit tot avond voor de ouders van dopelingen (bij een eerste kindje) en kan de datum en plaats van het doopsel vastgelegd worden.

Huwelijken kunnen plaatsvinden in een eucharistieviering (door een priester) of in een gebedsdienst (door een diaken of een priester). U contacteert eerst het parochiaal secretariaat of pastoor Frans, met mededeling van uw keuze (datum, uur, kerk, gebedsdienst of eucharistie).

Voor het aanvragen van een ziekenzalving door een priester (thuis, in het ziekenhuis of een rusthuis) contacteert u pastoor Frans. Voor een ziekenzegening (thuis, in het ziekenhuis of een rusthuis) contacteert u een diaken.

Voor uitvaarten in gelijk welke parochiekerk van Geraardsbergen kunt u vrij kiezen voor een uitvaart met eucharistieviering (door een priester) of met een gebedsdienst (door een priester of diaken). Doorgaans neemt de begrafenisondernemer hierover contact met pastoor Frans of met het parochiaal secretariaat (tijdens de kantooruren).