Advent – uitkijken naar geluk

Mensen zijn wezens vol verwachting. We hebben allerlei verlangens, waarvan we hopen dat ze toch voor een deel vervuld zullen worden. We hopen op succes in ons werk, op wat welverdiende rust en ontspanning, op trouw van onze vrienden, op liefde in onze familie. En doorheen dat alles leeft het diepste verlangen van de mens: dat zijn leven gelukkig zal zijn, goed en zinvol.

Advent is de tijd van groot verlangen naar God, het uitkijken naar de komst van Gods Zoon met Kerstmis. Eeuwen geleden had God een groot plan met zijn volk. Hij liet het Joodse volk verlangen naar zijn Rijk van geluk en vrede. Regelmatig beloofden de profeten in Gods naam dat eens dat mooie Rijk van God zou komen. Een belofte van God als een gegeven woord, waarop de mens mocht rekenen. En toen de vervulling kwam… toen was er geen geschenkenregen, geen plotse verhoging van de levensstandaard, geen militaire overwinning op de vijanden van het land, geen verdrijving van de Romeinse bezetter… De vervulling van Gods belofte was niets anders dan een kind, Jezus, die zelf mensen nodig heeft om in leven te kunnen blijven. Meesterlijk gebaar van God om ons te zeggen dat wij elkaar tot vreugde moeten zijn. Mensen moeten aan mensen vreugde en geluk schenken.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 25 november 2020

Pastoor Frans