Advent – op weg naar Kerstmis

“Midden onder u staat Hij die gij niet kent”

Dit mooi adventslied bevat de boodschap die Johannes de Doper bracht aan de mensen van zijn tijd. Maar zij kan even goed gericht worden aan de mensen van onze dagen. Het Sint-Niklaasfeest moet nog komen en toch wordt onze aandacht al gewekt om de feesten van Kerstmis en Nieuwjaar voor te bereiden. De winkels en warenhuizen puilen uit van geschenken en schitteren van licht en versiering. De straatverlichting is uitgehangen en de weekbladen en reclamebladen bevatten advertenties voor kerst- en Nieuwjaarsmenu’s van allerlei soort en prijs. Het zijn zoveel middelen om de duisternis en somberheid van deze zes donkere weken te verdrijven.
We hebben nood aan warmte en licht.

We proberen onze huizen vol te stoppen met versiering en muziek, en onze handen te vullen met geschenken. Maar het hart van veel mensen blijft ondertussen kil en leeg. En de eenzaamheid blijft bij velen hangen, ook al zitten ze midden een luidruchtig feestvierende groep. En de coronadreiging maakt het al niet aangenamer. Is er intussen toch wat tijd om te zorgen voor wat het diepste van de mens aangaat: zijn behoefte aan geborgenheid, zijn verlangen naar geluk en goedheid, zijn angst, of zijn hoop dat hij vertrouwen mag hebben in de toekomst.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 1 december 2021

Pastoor Frans