Advent en ‘Samen tegen Armoede’


Sinds vorig jaar is de adventsactie Welzijnszorg een onderdeel geworden van de ruimere actie ‘Samen tegen Armoede’. Elk jaar opnieuw willen we op diezelfde nagel kloppen, omdat armoede een onrecht is. Nog steeds blijven de armoedecijfers veel te hoog, maar we geven niet op, we blijven de strijd aangaan. De advent is de periode bij uitstek om dit wereldprobleem telkens opnieuw in de kijker te plaatsen. Advent wordt voor mensen die niet rondkomen elk jaar opnieuw de moeilijkste periode. Ze worden in deze periode nog veel meer geconfronteerd met hun problemen dan in de rest van het jaar. Daarom willen we iedereen oproepen om samen te spannen tegen armoede.

Het cijfer blijft 1 op 7
Vorig jaar was de uitspraak: “1 op 7 leeft in armoede”, dit jaar: “1 op 7 haalt de meet niet”. Op de affiche zien we een groep renners en op de voorgrond een man naast zijn fiets. De fiets staat symbool voor het inkomen, wat ze in handen hebben op weg naar de meet. De fietser vooraan zal de meet niet halen, omdat zijn fiets, zijn inkomen ontoereikend is. In de advent willen we nog meer dan anders de aandacht vestigen op het belang van “samen”. Niemand uitsluiten, iedereen meenemen op weg, zodat iedereen de meet haalt, dat is onze boodschap om mee te werken aan Gods Rijk, aan Gods nieuwe wereld.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 6 december 2017