Abraham leert ons bidden met geloof

Onze Bijbelgroep heeft in het aflopende werkjaar aandacht geschonken aan de verhalen over Abraham in het oudtestamentische boek Genesis. We stonden stil bij Abraham als zwerver, man van geloof, vriend van God, beproefde vader. Toeval wil dat in deze maand waarin we ons project afronden paus Franciscus tijdens de audiëntie van 3 juni stilstond bij het bidden van Abraham.

In het leven van Abraham weerklinkt plots een stem. Zij nodigt hem uit om een schijnbaar zinloze weg te gaan: weg gaan uit zijn land, te breken met de wortels van zijn familie om naar een nieuwe toekomst op te trekken, een andere toekomst. En dat alles omwille van een belofte waarop men slechts vertrouwen kan. De Heer belooft hem dat zijn nakomelingen zo talrijk zullen zijn als de sterren die aan de hemel schitteren. Op een belofte vertrouwen is niet gemakkelijk, het vraagt moed. En Abraham had vertrouwen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 17 juni 2020