Maatregelen coronacrisis

  • bericht van 2 november 2020
  • update van 2 december 2020
  • update van 16 december 2020
  • update van 15 januari 2021
  • update van 8 maart 2021
  • update van 17 mei 2021
  • update van 9 juni 2021
  • update van 1 september 2021

Geldende maatregelen

De erediensten kregen de toelating om vanaf woensdag 1 september 2021 samen te vieren zonder beperkingen van aantal en afstand. Enkel het mondmasker blijft verplicht.

Het Ministeriële Besluit, dat op 26 augustus 2021 in het Staatsblad verscheen, stelt in artikel 14 dat de verplichting tot sociale afstand (1,5 meter) niet meer van toepassing is in de gebouwen van de eredienst en tijdens de uitoefening van de eredienst. Ook de beperking van het aantal gelovigen valt weg.

Wat wel behouden blijft, is het bedekken van de mond en de neus met een mondmasker bij het betreden van de gebouwen van de eredienst en tijdens de hele duur van de dienst.
Alle andere maatregelen werden geschrapt. De maatregelen van de periode juli-augustus 2021 blijven wel behouden in Brussel.

Op 1 september werd een protocol gepubliceerd (ministerie justitie) voor de publieke vieringen van erediensten/levensbeschouwingen. Dat bevestigt wat in het MB staat, maar behoudt toch een aantal hygiënische maatregelen, zoals: “Fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden.” (het volledige protocol kan u hier nalezen)

Vormselvieringen en eerste communie

De vormselvieringen die voorzien waren voor de periode tussen Pasen en Pinksteren zullen plaatsvinden op het einde van de maand september.

U kan hier de data van het vormsel 2021 terugvinden

De vieringen van de eerste communie die voor de maand juni voorzien waren, kunnen wel degelijk plaatsvinden.

U kan hier de date van de eerste communievieringen terugvinden