Maatregelen coronacrisis

 • bericht van 2 november 2020
 • update van 2 december 2020
 • update van 16 december 2020
 • update van 15 januari 2021
 • update van 8 maart 2021
 • update van 17 mei 2021
 • update van 9 juni 2021
 • update van 1 september 2021
 • update van 1 oktober 2021
 • update van 26 oktober 2021
 • update van 7 december 2021

Geldende maatregelen

Kerkdiensten blijven toegelaten, zowel de eucharistievieringen als de doopsels, huwelijken en uitvaarten. Er zijn geen beperkingen wat betreft het aantal aanwezigen.

De deelnemers aan de kerkdiensten moeten bij het binnenkomen van de kerk de handen ontsmetten.

Het mondmasker is verplicht voor alle aanwezigen vanaf de leeftijd van 6 jaar, tijdens de hele duur van de eredienst.

De enige uitzondering op deze algemene mondmaskerplicht geldt wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld voor de voorganger tijdens de homilie of voor de koorzangers tijdens de zang. Er wordt met aandrang geadviseerd dat de koorleden tijdens het zingen voldoende afstand van elkaar en van de andere kerkgangers zouden bewaren.

Er is geen Covid Safe Ticket (CST) nodig om een eredienst bij te wonen.

Het ontsmetten van de handen bij het binnenkomen en het elkaar niet aanraken tijdens de eredienst blijven verplicht.

Meer in het algemeen blijven voorzichtigheid en gezond verstand in alle omstandigheden geboden. Het virus is nog
niet helemaal bedwongen. De bisschoppen blijven iedereen onverminderd oproepen om zich te laten vaccineren, in het belang van de eigen gezondheid én die van de medemens.

Het volledige protocol kan u hier nalezen