Maatregelen coronacrisis

 • bericht van 2 november 2020
 • update van 2 december 2020
 • update van 16 december 2020
 • update van 15 januari 2021
 • update van 8 maart 2021
 • update van 17 mei 2021
 • update van 9 juni 2021

Aantal aanwezigen bij kerkdiensten

Het ministerieel besluit van 4 juni 2021 bepaalt dat bij de uitoefening van de eredienst mogen aanwezig zijn: “een maximum van 100 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld”.
Er zit echter een addertje onder het gras: de afstandsregel van 1,5 m blijft behouden. We hebben voor elke kerk berekend hoeveel personen er in die ruimte mogen aanwezig zijn. Dit komt neer op een beduidend kleiner aantal plaatsen dan 100. Het zijn dezelfde getallen die in de herfst van vorig jaar van toepassing waren. Het toegelaten aantal wordt geafficheerd aan de ingang van de kerken.

Er mogen wel groepen gevormd worden van maximum vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Groepen van meer dan vier personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden. Daardoor moet er niet zo veel een afstand van 1,5 m gehouden worden, zodat er – wisselend van viering tot viering – in totaal meer personen aanwezig mogen zijn dan het berekende aantal.

Door deze regeling zal vanaf het weekend van 12-13 juni in al onze parochiekerken het gewone schema van eucharistievieringen opnieuw van toepassing zijn.

 • Bij de ingang ontsmet iedereen de handen en zet een mondneusmasker op.
 • Er moet een routeplan uitgetekend worden voor eenrichtingsverkeer in het kerkgebouw. Bezoekers nemen eerst de plaatsen in die het verst van de ingang gelegen zijn. Bij het verlaten van de kerk vertrekken eerst de gelovigen die het dichtst bij de uitgang een plaats hadden.
 • Men moet het gebouw onmiddellijk verlaten en niet bij de deur samenscholen.

Reglementering

 • Koorleden of voorzangers hebben de keuze: ofwel zingen met het mondneusmasker op en met een onderlinge afstand van 1,5 meter; ofwel zonder mondneusmasker en met een onderlinge afstand van 3 meter. Er moet een afstand van minstens 5 meter zijn tussen het koor/de voorzanger(s) en de aanwezigen zijn. Deze afstanden kunnen vervangen worden door het gebruik van een plexiglazen wand van minstens 1,8m hoog.
 • De andere aanwezigen houden ook tijdens het zingen hun mondneusmasker op.
 • Blaasinstrumenten zijn niet toegelaten. Gebruik van het orgel is wel toegelaten.
 • Ook voor sprekers (prediking, dienstleiding, lector, verantwoordelijke voor de homilie) kan het mondkapje worden vervangen door een afstand met de aanwezigen van 5 m en van 3 m onderling of een plexiglazen wand hoger dan 1,8 m.
 • Mondneusmasker is verplicht voor alle aanwezigen vanaf 12 jaar, zowel als men zit, als wanneer men in beweging is.
 • Rituelen of symbolische handelingen waarbij voorwerpen worden doorgegeven of door meerdere personen moeten worden aangeraakt zijn niet toegelaten.
 • Het wijwatervat aan de ingang wordt onbruikbaar gemaakt.
 • Bij het Onzevader reikt men elkaar niet de hand, tenzij aan mensen die onder eenzelfde dak wonen.
 • Bij vredeswens wordt geen handdruk, kus of andere aanraking gegeven tussen mensen die niet onder één dak wonen.
 • Wie de communie uitreikt laat de hostie eerbiedig neerkomen in de uitgestrekte hand van de communicant (zonder hand van communicant te raken). De communie-uitreiking op de tong is niet toegelaten. De aanwezigen gaan naar voor in één rij per gang en keren terug via een andere gang.  Ze respecteren altijd de voorgeschreven afstand van 1,50 m per groepjes van max. 4 personen (of meer indien het gaat om personen uit hetzelfde huishouden).

Uitvaarten

Uitvaarten zijn aan dezelfde regels onderworpen als hierboven vermeld.

 • Het is niet toegelaten met een handdruk deelneming in de rouw te betuigen.
 • Bij de offergang raken de gelovigen het kruis of de pateen niet aan; zij maken een eerbiedig hoofdbuiging voor het kruis of de pateen.
 • Gedachtenisprentjes worden met handschoenen uitgedeeld of ter beschikking gelegd.

Huwelijken

 • Bij een huwelijk worden de ringen op voorhand klaargelegd en enkel vastgenomen door het bruidspaar.
 • Na de huwelijksviering is verzamelen in groepjes van meer dan 4 personen niet toegelaten, net zo min als het schudden van de handen én het kussen om de pasgehuwden te feliciteren.

Doopsels

 • Voorwerpen die men bij een doopsel gebruikt, zoals de doopkaars, worden slechts door één persoon aangeraakt.
 • Voor elke doop wordt telkens nieuw doopwater voorzien. De bedienaar van het doopsel ontsmet zijn handen voor en na de zalving.

Vormselvieringen en eerste communie

De vormselvieringen die voorzien waren voor de periode tussen Pasen en Pinksteren zullen plaatsvinden op het einde van de maand september. Wij houden rekening met de richtlijnen die de overheid heeft gegeven over het maximaal aantal aanwezigen en over het onderhouden van de afstandsregel van 1,5 meter. Dit komt er op neer dat de groepen vormelingen uit ongeveer 20 vormelingen zullen bestaan en er per vormeling 4 andere personen mogen aanwezig zijn. Jammer, dat we niet met meer mogen aanwezig zijn, maar we kunnen niet anders.

U kan hier de data van het vormsel 2021 terugvinden

De vieringen van de eerste communie die voor de maand juni voorzien waren, kunnen wel degelijk plaatsvinden.

U kan hier de date van de eerste communievieringen terugvinden

Algemene richtlijnen blijven van kracht

 • De veiligheidsafstand van 1,5 m moet worden nageleefd
 • Het gebruik van mondmaskers is verplicht
 • Handhygiëne bij in- uitgangen
 • De toiletten blijven buiten gebruik.

Parochiaal secretariaat

Naar aanleiding van de maatregelen genomen door de overheid zal het parochiaal secretariaat tot nader bericht werken met gesloten deuren.

We blijven steeds bereikbaar via:
e-mail: secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

telefonisch (elke werkdag van 9 u. tot 12 u.): 054 43 88 80
(na 12 uur) 054 41 11 19

onze Facebookpagina
www.facebook.com/kerkingeraardsbergen