2023! Gelukkig Nieuwjaar

Goede vrienden, van harte wens ik u, ook in naam van al onze medewerkers in onze kerkgemeenschappen, een zalig en gelukkig Nieuwjaar, onder Gods zegen en in een goede gezondheid!

Van corona naar oorlog in Oekraïne

Wij zijn het vorige jaar gestart met vrees voor een nieuwe variant van het coronavirus. In de loop van 2022 kwam er enige rust op dat gebied, maar ondertussen zijn wij sinds februari geschokt door de Russische ‘invasie’, zeg maar ‘oorlog’ in Oekraïne. De vrees voor wat het Oekraïense volk nog zal overkomen blijft duren, en neemt toe. Ook de vrees voor de gevolgen van dit conflict voor ons.
Er komen moeilijke maanden op ons af. De oorlog in Oekraïne woedt onverminderd voort, waarbij de Russische president onverstoord de grenzen van rede en recht overschrijdt. Het aantal onschuldige slachtoffers loopt verder op, vooral onder de burgerbevolking. En met de gaskraan in de hand wil hij heel het Westen treffen. De energieprijzen stijgen naar ongekende hoogten. De invloed op onze maandelijkse factuur is groot. De regeringen van ons land doen met grote moeite hun best om de situatie onder controle te houden. Hoe staan wij als individuele christen en als christelijke gemeenschap in deze crisis?

[…]

Lees meer in KERK & leven van 28 december 2022

De toekomst?

Ouderen onder on hebben moeilijke crisistijden doorsparteld, persoonlijk en als samenleving. De toekomst blijft een onvoorspelbaar. We weten niet wat morgen op ons afkomt. We zullen het wel zien en ons best doen. Zolang we maar redelijk reageren, alert en solidair met elkaar. En een kaars blijven branden voor God die over ons waakt.

Pastoor Frans