1 september: een nieuw schooljaar

De leerkrachten en al het personeel staan super-klaar als de schoolbel weer rinkelt. Dat komt omdat de grote vakantie nieuwe energie geeft, zeker, maar ook omdat de directeur, met zijn ICT-specialist, vakantiewerk presteerde: de lestijden verdelen volgens de verwachte klasgrootte, de lesopdrachten voor elke leerkracht opstellen en de lessenroosters klaarmaken met veel desiderata… Waarschijnlijk moest de directeur ook nog enkele leerkrachten ‘zoeken’, want studie-uren in september zijn best ‘not done’.

Misschien is er dan dit schooljaar een nieuwe godsdienstleerkracht of een nieuwe onderwijzer(es) tot wiens opdracht ook godsdienst geven behoort. Leerkrachten zijn echt moeilijk te vinden. Tijdens het sollicitatiegesprek vraagt men naar hun opleiding, hun passie voor het vak, hun liefde voor alle leerlingen. Pluspuntjes komen ter sprake: was je in een jeugdbeweging? Of in een sportclub of in een muziek- of dansgroep?

Godsdienstleraar: Geloof jij in Jezus? Wie was/is hij voor u? Hij was tweeduizend jaar geleden het enige kind in het joods gezin van timmerman Jozef en zijn vrouw Maria. Jezus was een joods leraar en hij had twaalf volwassen leerlingen, die we apostelen noemen. Jezus verkondigde dat veel wereldse zaken beter konden: weg met die onverantwoorde visie op vrouwen, vreemdelingen, zieken, kinderen. De joodse wetten en gebruiken, die farizeeën, hogepriesters en schriftgeleerden oplegden, waren onmenselijk.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 31 augustus 2022

diaken Albert Gossye