Zondagse ontmoetingen 3: ‘Jezus volgen’


In de ‘nieuwe parochie Geraardsbergen’ wil zondagse ontmoetingen alle lokale kerkgemeenschappen samenbrengen rond Christus.

Paus Franciscus daagt ons uit om minstens één keer per jaar samen, op een frisse manier de rijkdom van de Bijbel uit te diepen en te herontdekken. Hij schrijft: “Het zou goed zijn mocht de gemeenschap op een zondag doorheen het liturgisch jaar haar engagement voor de verspreiding, kennis en verdieping van de heilige Schrift vernieuwen: een zondag helemaal gewijd aan het Woord van God om de onuitputtelijke rijkdom te vatten die voortkomt uit de voortdurende dialoog tussen God en zijn volk.” De Belgische bisschoppen suggereren om dit te doen op de eerste zondag van de advent.
Dit is ook de eerste dag van het kerkelijke jaar, de eerste dag van de B-cyclus, waarin het evangelie van Marcus centraal staat in de zondagsliturgie. Vorig jaar hadden we op de eerste zondag van de advent reeds kerkelijk nieuwjaar, in het begin van de vasten hadden we op weg naar Pasen. Deze keer nemen we voor deze ‘dag van Gods woord’ het thema “Jezus volgen”.

Graag nodigen we u allen uit op zondag 3 december in de Sint-Bartholomeuskerk te Geraardsbergen
09.45 u. – ontvangst, met koffie
10.00 u. – start workshops
11.00 u. – eucharistieviering
Na de viering: “Soep op de stoep” (actie Welzijnszorg)

Er zijn verschillende workshops:
Liederen – voor wie graag zingt: een Taizélied, een adventslied.
Godly play – voor jongere kinderen: een uitgebeeld Bijbelverhaal met daarna creatieve verwerking.
Jongeren in gesprek – voor jongeren: een creatieve aanloop naar Kerstmis voor iedere dag van de advent.
Lichtramen maken – voor de handige Harry: tekeningen op doorschijnend materiaal. Prachtig met een kaarsje achter!
Bijbelgesprek – voor wie wat meer inhoud wil: over een Bijbellezing van de dag.
Vorige keren waren deugddoende ervaringen. We verwachten u! Mis het niet!

Inschrijving voor een workshop hoeft niet, maar is wel aan te raden.
Vanzelfsprekend heeft u voorrang voor de workshop waarvoor u inschreef.

Vraag een link naar het inschrijvingsformulier per mail aan catechese.geraardsbergen@gmail.com
Versturen naar het parochiaal secretariaat kan ook: Markt 34, 9500 Geraardsbergen, liefst voor 30 november.

Kijk al eens op youtube.com: “lees het Bijbelboek Marcus”. Een interessant overzicht van de inhoud en de opbouw van het Marcusevangelie.