Voorbereiding Jongerensynode


De paus roept regelmatig – elke twee of drie jaar – bisschoppen van de hele wereld bijeen om samen na te denken over belangrijke kerkelijke en wereldlijke thema’s. Zo’n bijeenkomst noemt men een bisschoppensynode. Volgend jaar, in oktober 2018, heeft paus Franciscus als thema voor de synode gekozen: de jongeren, het geloof en het onderscheiden van de eigen roeping. Deze keuze is niet toevallig: jongeren liggen paus Franciscus nauw aan het hart.

Om de synode van 2018 voor te bereiden, wil paus Franciscus de bisschoppen van de hele wereld raadplegen en advies vragen.
Om onze bijdrage voor te bereiden, willen de Belgische bisschoppen zich richten tot zoveel mogelijk jongeren die zichzelf gelovig noemen en tot hen die zoekend zijn. Dit kan gebeuren door online de vragenlijst in te vullen (https://nl.surveymonkey.com/r/XWC9HG6) maar ook, en zeker, door de deelname aan het jongerenevenement dat plaats vindt op zaterdag 30 september 2017 vanaf 16.30 u. tot 20.00 u. in het Sint-Jozefsinstituut (’t Karmelieten).

Het wordt een namiddag voor ontmoeting (nieuwe mensen leren kennen, plezier maken met reeds bestaande vrienden of kennissen), spel, kans om met elkaar ideeën uit te wisselen. Er worden een broodmaaltijd en enkele drankjes aangeboden als avondmaal, waarbij er de mogelijkheid is om zich nog wat te amuseren of na te praten. Voor wie wil sluiten we dan af om 19.00 u. met een gebedsmoment in de geest van Taizé met stilte, mooie teksten en liederen voor en door jongeren. Dat gaat door in de Sint-Bartholomeuskerk op de markt.

De deelname is GRATIS! Graag vragen we om in te schrijven bij Ann Van Nieuwenhove via het e-mailadres: a.vannieuwenhove@hotmail.com of het telefoonnummer 054.438880.

Iedere jongere die geïnteresseerd is, is welkom.