Parochiewerking in Moerbeke en Viane

Graag nodigen wij u uit tot een gedachtewisseling over het parochieleven in Moerbeke en Viane, over verwachtingen en noden.
Het is goed dat we daarover overleggen met allen die bij deze parochies betrokken zijn.
Wij doen dit in een bijeenkomst op donderdag 27 september om 20 uur in het Ontmoetingscentrum, Beverstraat 2 te Viane. Alle geïnteresseerden zijn welkom. Spreek gerust andere mensen aan en vraag hen om mee te komen.
Dit bericht geldt als uitnodiging. U komt toch ook?

Pastoor Frans