Dienstbaar zijn

Ten dienste van…

… zieken en bejaarden

Ziekenzorg

Ziekenzorg is een beweging van en voor mensen met een chronische ziekte en gezonde vrijwilligers die het voor elkaar willen opnemen.
Ziekenzorg probeert dit te doen aan de hand van een brede waaier van activiteiten: ontmoetingen, contact, uitwisseling, ontspanning, vorming en informatie… vooral regelmatig bezoek aan thuisgebonden zieken.
Ziekenzorg besteedt ook aandacht aan de mantelzorgers: mensen die thuis of in hun buurt de zorg voor een zieke persoon of buur opnemen.


… kansarme mensen bij ons

Stop Armoede Geraardsbergen

De actie Stop Armoede Geraardsbergen wil concreet mensen in nood helpen en hen de weg naar andere hulpkanalen aanwijzen.
Wil je daartoe bijdragen? Schrijf een bedrag over naar BE82 1030 1977 8368 met vermelding: Stop Armoede Geraardsbergen.

Werkgroep Stop Armoede Geraardsbergen
Dany Van der Haegen, diaken
dany.van.der.haegen@telenet.be
Gentsestraat 113 / 9500 Nederboelare
Tel (054) 41 65 86

Bevriende organisatie

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Geraardsbergen
Abdijstraat 2 / 9500 Geraardsbergen
Tel (054) 41 30 00


… de wereldverbondenheid

Wereldkerk, Geraardsbergen

De kerk in Geraardsbergen weet zich solidair met de wereldkerk, onder meer door persoonlijke contacten van onze parochies met missionarissen, lekenhelpers en inlandse priesters uit de wereldkerken. Dank zij deze contacten delen wij in de dynamiek en de levensvreugde die bij hen leeft. Met de beperkte middelen van onze kas (rekeningnummer BE94 1030 1742 5514) geven we hen soms ook een duwtje in de rug.


… een sociale en humane gemeenschap

Vele groepen en bewegingen brengen mensen samen die een gemeenschappelijke belangstelling of zorg hebben. Het zijn trefpunten van vriendschap, zoeken naar zingeving, ontspanning, gesprek en engagement voor elkaar en vaak ook naar het (politieke) beleid.
Bewegingen zijn haarden waar men zich kan warmen en waar men warm wordt om te bouwen aan een sociale en humane gemeenschap.


… onze kinderen en jeugd

Vele groepen en bewegingen brengen onze kinderen en jeugd samen. Het zijn trefpunten van vriendschap, zoeken naar zingeving, ontspanning, gesprek en engagement voor elkaar.


… een verzorgde liturgie

Heel wat mensen zetten zich in om van de vieringen een levend gebeuren te maken. Zowel op vlak van inhoud, vormgeving en stijl, muziek, lectoraat, homilie, als op vlak van versiering en het onderhouden van de kerk.

Werkgroep Liturgie