Parochiaal beraad

DONDERDAG 25 APRIL IN OPHASSELT

Tweemaal in ons pastoraal werkjaar organiseren wij een ‘parochiaal beraad’. Daarvoor spreken wij – naast hen die tweemaandelijks deelnemen aan de ‘conferentie’ – nog een ruimere groep mensen aan. We verwachten dan deelnemers die bijzonder betrokken zijn op het thema en dus geïnteresseerd in de manier waarop het in ons kerkelijk midden wordt benaderd.

Het eerstvolgend ‘parochiaal beraad’ vindt plaats in Ophasselt op donderdag 25 april.
Zoals bij de ‘conferentie’ komen we te 19.15 uur samen voor een gebedsmoment in de parochiekerk. Daarna steken we over naar de zaal De Garve. We zullen onze aandacht en ons gesprek richten op twee thema’s.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 3 april 2019